VietSoft Co.Ltd
Những điểm mới trong phiên bản 8.3 Build No 2023-10-7

+ Ngày phát hành 7/10/2023
+ Sửa lỗi ghi nhật ký click chọn phương án trả lời không được lưu lại đầy đủ khi thí sinh "thi tiếp"
+ Kết xuất bảng điểm linh hoạt sử dụng file Excel template và tùy chọn thông tin cần kết xuất
+ Và cải thiện một số tính năng khác...
Những điểm mới trong phiên bản 8.2 Build No 2023-09-19

+ Ngày phát hành 19/9/2023
+ Thêm chức năng đảo các phương án trả lời trong mỗi câu hỏi
+ Thêm chức năng ghi nhật ký thời gian thí sinh click chọn mỗi phương án trả lời khi in bài làm của thí sinh
+ Thêm chức năng thay đổi thông tin trên giao diện thay vì sửa file web.config (Key bản quyền, thông tin bản quyền,... và một số thông số khác!
+ Cho phép cấu hình để lựa chọn các cột thông tin và thứ tự của chúng khi in ra bảng điểm
+ Xử lý tối ưu về Cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính ràng buộc dữ liệu trong hệ thống
+ Và cải thiện nhiều tính năng khác...
Những điểm mới trong phiên bản TestOnline 8.0 Build 2023.07.16

+ Ngày phát hành 16/7/2023
+ Thêm chức năng cho phép giáo viên ra các đề thi khác nhau cho mỗi thí sinh
+ Cập nhật phần xử lý thời gian khi thí sinh làm bài, tránh gian lận về thời gian có thể xảy ra
+ Và cải thiện nhiều tính năng khác...
Những điểm mới trong phiên bản TestOnline 7.1 Build 2022.12.01

+ Ngày phát hành 01/12/2022
+ Thêm chức năng In đề thi gốc
+ Thêm các chức năng phần Quản trị: Reset Database, Exec câu lệnh SQL
+ Sửa lỗi thí sinh thi nhiều lần 1 đề trên nhiều máy tính khác nhau
+ Sửa lỗi liên quan đến ẩn mật khẩu đối với đề thi không cho phép sửa
+ Và cải thiện nhiều tính năng khác...
Những điểm mới trong phiên bản TestOnline 6.0 Build 2022.02.08

+ Ngày phát hành 08/02/2022
+ Thiết kế lại quy trình tổ chức thi Online hợp lý hơn
+ Hệ thống đáp ứng cho hàng nghìn thí sinh vào thi đồng thời
+ Quản lý danh sách và ngân hàng câu hỏi linh hoạt, theo nhiều cấp tuỳ vào mong muốn người sử dụng
+ Người dùng có thể ra các đề thi public, đề thi thử, thi thật...
+ Công cụ đóng gói và tạo đề thi TestOnline Packing Tool hoàn toàn mới
+ Rất nhiều tính năng vượt trội khác so với phiên bản cũ...
Những điểm mới trong phiên bản TestOnline 4.6 Build 2020.10.01
1. Thêm chức năng sửa tên các Khối/ Phần / Môn học.
2. Sửa lỗi về tên Cơ sở dữ liệu khi các Hosting tự động đặt tên CSDL khác với tên TestOnlineDB.
3. Thêm chức năng Reset lại mật khẩu của Admin.
Những điểm mới trong phiên bản Testpro Online 3.3.0.0. Build No.20151201
1. Sửa lỗi bị tràn nội dung trong phần ra đề thi khi số lượng ngân hàng câu hỏi lớn.
2. Sửa lỗi kết xuất bài làm của thí sinh ra excel bị thiếu những thí sinh không thi.
3. Chỉnh lại phần ra đề thi tự động, đảm bảo chỉ hiển thị những lớp và môn mà giáo viên đảm nhiệm.
4. Sửa lỗi khi giáo viên tải ngân hàng câu hỏi mà không chọn phần kiến thức...
5. Tùy chọn xử lý với loại câu hỏi được mã hóa hoặc không (Cấu hình trong web.config)
Những điểm mới trong phiên bản Testpro Online 3.1.6.2. Build No.20091221
1. Xử lý trạng thái "đang thi" đối với những thí sinh không quay lại làm bài tiếp nữa
2. Đánh số TT đối với danh sách thí sinh trong phần Quản lý bài làm
3. Hiển thị thời gian đề thi có hiệu lực cho thí sinh tiện theo dõi.
4. Điều chỉnh để thứ tự trong danh sách thí sinh Import trùng với thứ tự khi in bảng điểm

Những điểm mới trong phiên bản Testpro Online 3.1.5.1. Build No.20091130
1. Thêm chức năng cho điểm không tuyến tính (Phần Admin/Cấu hình hệ thống)
2. Sửa chức năng kết xuất bảng điểm ra excel
3. Sửa cách đánh số thứ tự ở các danh sách khi có nhiều trang
4. Thêm phần dọn dẹp hệ thống, xoá những câu hỏi (file ảnh) trên ổ cứng không có trong đề thi

Những điểm mới trong phiên bản Testpro Online 3.1.4.1. Build No.20091126
1. Sửa lỗi khi có 2 user trùng mã cùng đăng nhập.
2. Sửa lại bảng hiển thị kết quả thi của thí sinh đẹp hơn
3. Sửa lỗi định dạng ngày tháng mặc định trên các hệ thống của chi tiết đề thi

Những điểm mới trong phiên bản Testpro Online 3.1.2. Build No.20091122
1. Sửa lỗi tiêu đề hiển thị 2 lần mã lớp mỗi khi update môn học cho mỗi lớp
2. Sửa lỗi phân trang trong quản lý câu hỏi
3. Sửa lỗi học sinh không thay đổi được mật khẩu
4. Sửa phần tải ngân hàng đề thi. nội dung trong các hộp danh sách được đồng bộ & logic
5. Thêm phần chi tiết đề thi, cho phép giáo viên ấn định thời gian hiệu lực của đề thi

Những điểm mới trong phiên bản Testpro Online 3.1.0. Build No.20091120
1. Sửa lỗi liên quan đến edit các thông tin về danh sách Trường, Lớp, GIáo viên,...
2. Sửa đổi và bố trí lại một số mục menu cho hợp lý
3. Thêm thiết lập điểm cho mỗi phần kiến thức & cho từng câu hỏi.
4. Sửa phần Ra đề, trong đó mỗi phần kiến thức được chọn để ra đề sẽ tự động được tích chọn khi lựa chọn vào đề thi.
5. Chỉnh sửa lại phần quản lý đề thi để thao tác thuận tiện hơn (Active/Deactive/delete/reset password đề thi dễ dàng hơn)
6. Chú thích thêm số lượng câu hỏi tương ứng với các khối kiến thức trong phần ra đề để người dùng dễ lựa chọn
7. Đánh số thứ tự cho các danh sách

Những điểm mới trong phiên bản Testpro Online 3.0.8. Build No.20091022
1. Sửa các lỗi logic liên quan đến tạo các phần trong module tải ngân hàng câu hỏi lên web.
2. Thêm khả năng lọc dữ liệu theo Trường
3. Đặt lại một số thông số mặc định
4. Cho phép người dùng có thể tự thay đổi thông tin đơn vị trong file ClientCopyrightInfor.txt

Những điểm mới trong phiên bản Testpro Online 3.0.7. Build No.20091021
1. Sửa lỗi in ấn báo cáo (Reportviewer) danh sách mật khẩu & bảng điểm.
2. Sửa lại định dạng các cột khi xuất ra excel. Trứơc đây kết quả xuất ra excel rất khó xử lý vì có rất nhiều cột được trộn lại với nhau.
3. Bỏ relationship không cần thiết giữa tblCourses và tblQuestion
4. Sửa lỗi thêm các phần, khối kiến thức trong web based
5. Kết xuất ra HTML & Excel không dùng ReportViewer, đảm bảo ổn định hơn. không đòi hỏi thư viện Reportviewer

Những điểm mới trong phiên bản Testpro Online 3.0.6. Build No.20091020
1. Khắc phục lỗi Sao lưu - phục hồi
2. Khắc phục lỗi nhập danh sách giáo viên, lớp học, môn học, ....
3. Hiển thị các thông báo lỗi thân thiện để người dùng chọn hướng xử lý phù hợp
4. Thêm phần xác nhận của người dùng trước khi xoá các Trường, tránh sơ xuất
5. Thêm các thông tin bản quyền của Đại học Thái Nguyên
6. Tối ưu hoá thao tác cơ sở dữ liệu, tăng tốc độ xử lý hệ thống.
7. Sửa lỗi nhập liệu của trường Mã môn học (đặt lại độ rộng từ 20 lên 30)
8. Thiết lập lại các mối quan hệ (relationship) giữa các bảng, đảm bảo toàn vẹn tham chiếu.
9. Sửa lỗi tiềm ẩn khi xoá dữ liệu trong các phiên bản trước.
10. Thêm chức năng tạo Phần kiến thức cho mỗi môn học khi import NHCH.