VietSoft


SẢN PHẨM PHẦN MỀM THI & QUẢN LÝ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TESTONLINE

Phiên bản: TestOnline 8.x - Build 2023.06.08 (Có gì mới)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sản phẩm này là một thành phần trong bộ sản phẩm "Giải pháp phần mềm trường học"
đã được đăng ký bảo hộ quyền tác giả ngày 20 tháng 5 năm 2009, số: 1465/2009-QTG tại cục bản quyền.
Nghiêm cấm mọi hành vi bán hoặc phân phối khi chưa được sự đồng ý của nhóm tác giả.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ: T.S Nguyễn Minh Quý (SĐT/Zalo: 0912.068582, quyutehy@gmail.com)Hướng dẫn đăng ký bản quyền