VietSoft


SẢN PHẨM PHẦN MỀM THI & QUẢN LÝ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TESTONLINE

Phiên bản: TestOnline 8.x - Build 2023.10.07 (Có gì mới)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sản phẩm này là một thành phần trong bộ sản phẩm "Phần mềm BKSoft Suite"
đã được đăng ký bảo hộ quyền tác giả ngày 8 tháng 6 năm 2023, số: 4725/2023/QTG tại cục bản quyền.
Nghiêm cấm mọi hành vi bán hoặc phân phối khi chưa được sự đồng ý của nhóm tác giả.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ: T.S Nguyễn Minh Quý (SĐT/Zalo: 0912.068582, quyutehy@gmail.com)